Bestyrelsen

Afdelingskontoret:


Afdelingsbestyrelsen i afdeling 5                                     Ringtoften 11

2740 Skovlunde

 

Telefonkonsultation til formand Jan Lildrup alle hverdage mellem kl. 11.00 og 18.00 på tlf.: 5391 2850 - dog ikke i juli, august og december.


Personligt møde med bestyrelsen kan aftales i telefontiden.


Meddelelser og forslag kan sendes pr. post eller mail til

 bbbafd5@balbonet.dk


Afdelingsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer samt mindst 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på det årlige beboermøde for en 2 årig periode, og de vælges med henholdsvis 2 og 3 af gangen i forskudte år, det er nemlig ikke hensigtmæssigt, at alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg samtidig.


Suppleanterne vælges for et år af gangen, og de deltager i afdelingsbestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden.


Afdelingsmødet afholdes normalt i september måned i FÆLLESHUSET MALMPARKEN.


Repræsentantskabet


Medlemmer til repræsentantskabet vælges af afdelingsbestyrelsen og består i øjeblikket af:


Bestyrelsesformand Jan Lildrup og Ole Pedersen

 

Formand

Jan Lildrup


Inge Hansen

Suppleanter:

Else Lildrup

Heidi Bernandt

Ole Pedersen

Bo Markvardsen

Steen Wennerberg