Nyheder
SPIS SAMMEN


Onsdag den 12. juni 2019 afholdt afdelingsbestyrelsen den første "SPIS SAMMEN"  aften i Fælleshuset Malmparken. 40 forventningsfulde beboere inclusive et par børn mødte op for at få en hyggelig aften, og de blev ikke skuffet.


Formanden for afdelingsbestyrelsen Jan Lildrup bød velkommen og forklarede lidt om projektet, hvorefter buffeten blev åbnet, og der blev serveret en hovedret med kyllingebryst, ovnstegte rodfrugter, kartofler og en lækker sauce. Hertil blev der drukket rødvin, øl og vand, og til slut blev der serveret kaffe og the med en lækker bid chokolade til.


Maden blev tilberedt af Else Lildrup der havde sin mand Jan Lildrup som køkkenhjælp, og det er et usædvanligt godt team, da de i mange år har arbejdet sammen i deres tidligere smørrebrødsforretning. De fik mange rosende ord af de fremmødte der samtidig fortalte, at de håbede, at denne aften ikke skulle blive en engangs forestilling.


Efter maden blev der rigtig snakket ved de forskellige borde, og det var dejligt at se, hvordan de tilstedeværende hyggede sig, det er jo trods alt noget andet, at man giver sig tid, og ikke kun siger hej i forbifarten når man møder hinanden.


Det var en rigtig god oplevelse for alle de fremmødte, også for de bestyrelsesmedlemmer og deres koner, der havde hjulpet til i køkkenet og med mange andre gøremål, og der var bred enighed om, at der i efteråret ville komme en efterfølger. Der vil blive informeret om den på et senere tidspunkt.  


 

 

ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DEN 12. SEPTEMBER 2019

 

REFERAT

 

Der var fremmødt i alt 57 inklusive bestyrelsen og repræsentanter fra Baldersbo.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til årsmødet, hvorefter vi gik videre til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1: valg af dirigent, Lene Rasmussen fra hovedbestyrelsen blev foreslået og valgt.

 

Punkt 2: Valg af mødesekretær, Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3: valg af stemmeudvalg,  Pia, Carsten og Steen blev valgt.

 

Punkt 4: Formandens beretning: Formand Jan Lildrup fortalte, at beretningen var blevet husstandsomdelt, og spurgte om det var nødvendigt at læse den op. Det var det ikke, men der var spørgsmål til nogle af punkterne. Spørger (herefter sp.) spurgte om parkeringsordningen ved plejehjemmet. Jan Lildrup forklarede problemerne med parkering i Skovlunde nu og i fremtiden. Søren Christiansen forklarede forløbet med etablering af p pladserne ved flagstangen ud for gård 2 som blev vedtaget på sidste årsmøde. Den nye entreprenør er blevet gjort bekendt med hvad der er vedtaget og fået at vide, at Baldersbo kræver kr. 200.000 til et kunstprojekt i afdeling 5, hvis projektet skal gennemføres. Da byggeriet på posthus grunden ikke kan skaffe nok parkeringspladser på anden måde, regner Søren med, at aftalen falder på plads. Kommunens plan chef er involveret, og Baldersbo regner med at ordningen godkendes. Når etablering af en P-licens ordning i afdeling 5, er blevet behandlet grundigt af Baldersbo og afdelingsbestyrelsen, vil beboerne blive indkaldt til et møde og forslaget blive forelagt beboerne til afstemning. Sp. Hvorfor mangler der p pladser i området udenfor afdeling 5? Der blev svaret på spørgsmålet, bl.a. med at alle boligafdelinger i området enten har eller vil få en P-licens ordning, så vi kan ikke undgå at lave en sådan aftale, hvis vi vil have p muligheder i fremtiden. Sp. Hvad med fliserne på p pladsen ved gård 1. Jesper Jurik fortalte, at det ikke var almindelige betonfliser, men granit fliser som midlertidig er taget op på grund af byggeriet, de vil naturligvis blive lagt tilbage når byggeriet er klar. Fliserne optager i øvrigt ingen p pladser, da de ligge hvor ejendomsfunktionærerne tidligere kørte ind med bl.a. græsslåmaskinen. Sp. Fæld træerne foran stationen, svar: det har vi ikke noget med at gøre! Parkering af varevogne tages op, når vi skal have en p licens ordning, men Søren Christiansen lover bedre forhold for beboerne. Sp. Hvordan med parkeringsforholdene foran lægerne i gård 2, må man parkere på handicappladsen? Søren, nej det må man kun hvis man har et blåt handicapskilt, og man kan ikke købe p. pladser! Søren forklarede lidt om p. licensordningen i afdeling 9 som træder i kraft her i efteråret. Den ordning vil vi skele til i afdeling 5, men vi vil selv vælge den ordning der er mest smidig for vore beboere. Sp. Hvornår kommer der igen en gynge i gård 2, Jesper Jurik: gyngen er bestilt og den bliver monteret i midten af november, men der er mangel på gynger efter den frygtelige ulykke i Ballerup!

 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

 

Herefter skulle der have været en lille pause, men da mødet forløb hurtigere end forventet udskød vi pausen lidt.

 

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget for 2020.  Søren Christiansen gennemgår posterne på det fremsendte budget og fortæller at huslejen vil blive sat ned med 1,5% og varmebidraget med 5% i 2020. Sp. Hvad med vandmåler? Søren det er ikke rentabelt at montere vandmålere på den nuværende gamle installation, men når vi skal have moderniseret vore badeværelser og udskiftet rørene, er det et lovkrav at der monteres vandmålere. Hvornår det bliver vides endnu ikke, da der har været et byggeboom med dyre håndværkerpriser, men når trykket letter bliver projektet taget op. Søren forklarede lidt om ændring af vandforbruget i afdeling 9 efter montering af vandmålere. Jens Villads Jensen gennemgik forskellige punkter på vedligeholdelseskontoen. Søren Christiansen fortalte at de spare foranstaltninger der er påkrævet lovmæssigt, er så godt i gang i afdeling 5, at vi allerede har nået målsætningen, og at afdelingen derfor anvendes som måleenhed for andre boligafdelinger i Danmark.

 

Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Pause: Else Lildrup havde fremtryllet en vidunderlig hummersuppe med grøntsager og krebsehaler, hvor til der blev serveret øl eller vand. Else fik rigtig megen ros for suppen, og de beboere der ikke var mødt op til årsmødet gik glip af noget!

 

Punkt 6: Indkomne forslag:

 

Forslag nr. 1: omhandlede rådighedsbeløbet til afdelingsbestyrelsens arbejde. Forslagsstilleren var ikke til stede, men Søren Christiansen gjorde opmærksom på, at rådighedsbeløbet var blevet godkendt i budget forslaget. Hjemmesiden bliver styret og fulgt op af Ole P. i afdelingsbestyrelsen, og den skal ikke være et debatforum for beboerne, men et sted hvor man hele tiden kan få relevante oplysninger om afdeling 5.

 

Forslag nr. 2: Preben Rubæk havde stillet forslaget og fremførte det selv. Søren synes, at det er et sympatisk forslag, men der er ikke plads nok til hverken rollatorer eller kørestole, ligesom der heller ikke er mulighed for at montere en elevator der starter ved indgangs døren. En udendørs elevator er heller ikke en fornuftig mulighed som kan lade sig gøre, så Søren foreslår, at der stemmes nej til forslaget. Der er 2 stemmer for og rsten imod, så forslaget er faldet.

 

Forslag nr. 3: handlede om nedlæggelse af affaldsskakterne i entreen. Søren svarede, at skakten er en integreret del af konstruktionen, og det er ikke muligt at fjerne den. Der var ingen der stemte for forslaget, så det faldt.

 

Punkt 7: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Jan Lildrup, Daniel Arp og Bo Markvardsen var på valg. Jan og Bo stillede op til genvalg, og Steen Wennerberg og Preben Rubæk stillede op til valg så der skulle være kampvalg.

     

      Jan Lildrup fik 76 stemmer og blev valgt

      Bo Markvardsen fik 80 stemmer og blev valgt

      Steen Wennerberg fik 76 stemmer og blev valgt

      Preben Rubæk fik 10 stemmer

 

Else Lildrup og Preben Rubæk blev valgt som suppleanter

 

Punkt 8: eventuelt. Sp. De store nye vaskemaskiner er meget store for enlige der ”klatvasker”, vi savner den lille chancemaskine. Søren, de nye maskiner vejer tøjet og tilpasser sæbe og vand til mængden, så de er meget økonomiske at bruge, også ved klatvask. Sp. Strygerullen er dyr i brug, især hvis man kommer ned til en kold rulle. Søren prisen er regnet ud efter et totalforbrug af rullen. Sp. Ville gerne rose ejendomsfunktionærerne, de holder vort område flot. Det var Søren selvfølgelig glad for at høre, og han synes også at afdeling 5 fremstår som en velholdt afdeling. Sp. Hvordan skal vi forholde os med vandforbruget, efter at der er konstateret legionella i afdelingen. Søren svarer, at Baldersbo er meget omhyggelig med de undersøgelser der er i gang og melder ud så snart der er nyt i sagen. Søren beder beboerne være opmærksomme på eventuelle symtoner. Der er 1 person der er ramt af legionella, men det er ikke sikkert han har fået det i sin lejlighed i afdeling 5.Sp. jeg kan ikke bruge eftervarmen på strygerullen. Søren, det kan den næste bruger så!

 

Formand Jan Lildrup afsluttede mødet og takkede de fremmødte for deltagelsen og gjorde samtidig opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen planlægger en ny ”spis sammen” aften i november måned. Der vil blive fremsendt information om dette arrangement senere.

 

Mødet blev afsluttet kl. 21.45

 

Referent: Ole Pedersen                                                         Dirigent: Lene Rasmussen

 

 

 

 

FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2018 – 2019

FOR AFDELING 5 OG FÆLLESHUSET MALMPARKEN

 

Beretningen omhandler de forskelligartede emner og opgaver der i det forløbne år har været til diskussion i Afdelingsbestyrelsen.

 

  1. På sidste årsmøde blev beboerne orienteret om planen angående renovering og modernisering af vaskerierne i vor afdeling. Afdelingsbestyrelsen og direktion var på besøg hos Miele der viste og demonstrerede de sidste nye modeller indenfor vaskemaskiner, tørretumblere og linnedruller. Med den viden, var det et nemt valg, at vælge det der fremtidssikrer vore vaskerier. Når denne beretning skrives, mangler kun gård 1 at blive gjort færdig.

 

  1. På grund af en dybt tragisk ulykke på en legeplads, var Baldersbo nødsaget til øjeblikkelig at afmontere gynger og lukke legepladser i Baldersbos afdelinger. Tragedien blev behandlet af Baldersbo på en professionel og informativ måde, så pressen og vi beboere løbende blev orienteret. Der er nu tegnet en serviceaftale med et uafhængigt ekspertfirma der løbende kontrollerer alle vores legepladser.

 

  1. Vi bor i et velplejet og grønt miljø, hvor der er lagt vægt på, at beplantningen skal være dekorativ, men den skal også være til at vedligeholde, uden at det tynger for meget i budgettet. Vi og resten af afdelingerne i Baldersbo har nu igennem en længere periode gjort brug af robotter til at vedligeholder vore græsarealer. I disse bestræbelser har vi måske glemt, at et attraktivt grønt miljø også skal byde på mangfoldighed, og netop det optager Ballerup Kommune så meget, at man vil forsøge, i samarbejde med boligselskaberne, at skabe en bedre biodiversitet til glæde for insekter og mennesker.

 

  1. Den længe ventede udvidelse af parkeringspladsen ved Ringtoften 1 – 5, ser nu ud til at kunne starte, da Baldersbo senest har modtaget et konkret forslag til etablering af ekstra P-pladser helt uden økonomiske udgifter for os lejere. Boligafdelingerne som er vore naboer har, eller er tæt på at indføre forskellige P-ordninger, og alle erfaringer viser at problemet med fremmed eller uhensigtsmæssig parkering dermed rykker til naboen, som her er afdeling 5. Vi i afdelingsbestyrelsen vil meget snart begynde en sondering af de forskellige muligheder der findes uden udgifter for os. En sådanne undersøgelse vil taget rigtig lang tid, men ingen, absolut ingen beslutninger vil blive taget uden at beboerne i Afdeling 5 har taget stilling til en evt. P-ordning ved en afstemning der så vil blive afholdt i Fælleshuset Malmparken.

 

  1. I juni måned have vi et ”Spis sammen” arrangement i Fælleshuset Malmparken. Vi var det maximale antal personer til en hyggelig aften, og ud fra de tilkendegivelser vi på dagen og efterfølgende har oplevet, har vi besluttet at gentage arrangementet i november måned, og hvis interessen er der, gerne fast ud i fremtiden.

 

  1. Fælleshuset er blevet et meget eftertragtet sted at holde fester og andre arrangementer der kræver lidt ekstra plads, og jeg vil opfordre til, at man så hurtigt som muligt, henvender sig med sine ønsker, når man har en ide om et arrangement.

 

  1. Vi bor i den måske bedste afdeling i Baldersbo, og det gør vi også i fremtiden, hvis vi husker at tage hensyn til hinanden. Det at bo mange sammen, kræver at vi alle i vores dagligdag overholder de regler, vi på årsmøder selv har vedtaget. Det kan være at man parkerer hensynsfuldt, bruger den næste affaldscontainer og ikke ”taber” affald andre steder end i de opsatte affaldsbeholdere. Jeg kan her henvise til vor Husorden.

 

  1. Til slut vil vi i afdelingsbestyrelsen takke alle de ansatte i Boligselskabet BALDERSBO, de er med til at gøre det muligt at fastholde påstanden, at afdeling 5 er ”ET GODT STED AT BO”.

 

  1. En speciel tak til de mennesker der dagligt arbejder i vor boligafdeling og holder boliger og omgivelser i en eksemplarisk velholdt stand. Det arbejde udfører de uanset vind og vejr, og fortjener den dybeste respekt

 

 

AFDELINGSBESTYRELSEN Afd.5.

Jan Lildrup – Formand

Skovlunde den 1. september 2019.

 

  

Nyheder

På denne side vil vi løbende fortælle hvad der sker i afdeling 5.