Nyheder

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AFDELING 5

TORSDAG DEN 12. NOVEMBER 2020 KL. 19

 

Til stede var : Jan Lildrup, Ole Pedersen, Jørgen Olsen og Steen Wennerberg

 

På mødet blev følgende punkter behandlet:

 

Renovering af legeplads i gård 3:

Der uddeles opslag til beboerne i gård 3 med opfordring til at komme med forslag til legepladsen.

 

Beboerhuset:

Der er på grund af Corona blevet annulleret 65 lejemål af 146, men tingene kører stille og roligt under de nuværende forhold.

 

Visioner:

Der bliver fremover afholdt 2 ”spis sammen” aftener om året. Grill aftener kan eventuelt blive taget op til overvejelse senere.

 

Bio-diversitet: Herlev Kommune har givet tilskud til etablering af bio bede, det vil Ballerup Kommune ikke, men det kan være, at vi selv kan iværksætte noget. Eventuelt kan der anlægges Bio-bede på den store plæne mellem AAB og Baldersbo.

 

Eventuelt:

Vi diskuterede Skovlunde Bymidte, og afdelingsbestyrelsen skal bede Baldersbo, der har Hella HardøTiedemann i bestyrelsen, om at lægge pres på Ballerup Kommune, hvor Hella er formand for Teknik- og Miljøudvalget, så Tunnelen under Ballerup Boulevard ikke bliver lukket!

 

Skovlunde Lokalråd har modtaget eksemplarer af Ringtofte Nyt, oktober 2020, og de er godt tilfredse med beskrivelsen af problemerne med bymidten.

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.30

Referent: Ole Pedersen

ALTANKONCERTER

I  AFDELING 5

 
I denne tid hvor vi alle er påvirkede af Corona pandemien, fik Baldersbo den gode idé, at vi skulle have lidt underholdning at muntre os op på.

 

Den var afdelingsbestyrelsen straks med på, og lynhurtigt blev der stillet et program på benene, så vi fik en lille koncert i vore 4 gårde.

 

Det var musikeren Thomas Eldrup der stod for underholdningen der bestod af kendte amerikanske sange, og der var mange beboere der benyttede det gode vejr til at nyde musikken fra altanerne eller nede i gården.

 

Koncerten var et virkeligt lyspunkt i denne kedelige tid, og vi siger tak til Baldersbo for initiativet!

 


PARKERINGSORDNING


I efteråret fik afdelingsbestyrelsen en henvendelse fra Baldersbo, der mente at det var på tide, at afdeling 5 fik en parkeringsordning med p-licenser, da der efterhånden var alt for meget roderi i parkeringerne. Afdelingsbestyrelsen inviterede til et ekstraordinært beboermøde med dette ene punkt på dagsordenen, og beboerne vedtog med overvældende flertal at parkeringsordningen skulle sættes i gang.


Vor nye parkeringsordning har nu været i gang siden den 23. februar 2020. Ordningen har tilsyneladende fungeret efter det ønske beboerne havde om ordnede forhold. Der er dog enkelte, der ikke har overholdt parkeringsreglerene som det fremgår af skiltningen, de har fået en hilsen fra DinParkering og må betale en p-afgift.


Dette har medført, at ejendomsinspektøren, nogle ejendomsfunktionærer og medlemmer af afdelingsbestyrelsen er blevet konfronteret med deres problem, men ingen af disse kan gøre noget! Hvis man får en afgift, er man selv skyld i det, da der ikke er garanti for, at der er en ledig parkeringsplads lige uden for ens bopæl. Hvis man er utilfreds med en afgift, skal der klages direkte til DinParkering der har ansvaret for ordningen. BEBOERHUSET OG CORONA VIRUS

Det er dejligt, at vore beboere flittigt benytter BEBOERHUSET MALMPARKEN til mange forskellige formål. Men nu er vi desværre blevet indhentet af CORONA VIRUS, som for tiden gør det umuligt at benytte lokalerne. Vi er nødt til at følge de regler der er indført, for at forhindre at smitten breder sig yderligere. Derfor er det nødvendigt for nogle at aflyse eller ændre deres leje af lokalerne. Vi håber, at disse lejere på et senere tidspunkt kan afholde den planlagte fest, og vi gør alt for at imødekomme deres ønsker. 


Da det er umuligt at klare tingene pr. telefon, bedes I rette alle henvendelser på mail til:

janlildrup@gmail.com

hvorefter vi prøver at hjælpe jer hurtigst muligt. Vi håber for os alle, at situationen kommer hurtigt under kontrol, så vi igen kan få normale tilstande.


SPIS SAMMEN

Afdelingsbestyrelsen havde planlagt, at der i foråret 2020 skulle afholdes endnu en SPIS SAMMEN aften. Også dette arrangement bliver vi desværre nødt til at udskyde til senere på året, men fortvivl ikke, så snart det er muligt vil vi igen gøre vort bedste for at stable en hyggelig aften på benene. Når myndighederne melder ud, at  CORONA VIRUSSEN  er forsvundet, vil vi invitere jer igen!

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DEN 28. NOVEMBER 2019

 

REFERAT.

 

Der var i alt fremmødt lejere fra 63 lejemål + Søren B. Christiansen og Jesper Jurik fra Baldersbo. I alt ca. 90 beboere.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til mødet, hvorefter vi gik over til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1: valg af dirigent, Jan Lildrup blev valgt.

 

Punkt 2: valg af referent, Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3: valg af stemmeudvalg, Birger, Per og Ole blev valgt.

 

Punkt 4: Forslag om indførelse af p-ordning ifølge vedhæftede forslag.

 

Punkt 5: Eventuelt

 

Søren B. Christiansen gennemgik det fremsendte forslag af 12. november 2019 og forklarede de problemer der i hele vort nærområde, og hvordan indførelse af parkeringsordningen i afdeling 9 er forløbet. Søren fortalte også om udviklingen i forbindelse med etablering af ekstra p-pladser ved flagstangen ud for gård 2, som vi skal have udført uden beregning, samt et vederlag på kr. 200.000 til udsmykning i afdelingen. Søren mener, at dette snart går i orden, og at vi så får tilført 16 ekstra p-pladser i afdelingen.

 

Der var en stor spørgelyst og en livlig debat om alle de ting der kom i spil ved en P-licens ordning, og alle fik svar på deres spørgsmål.

 

Der blev stillet et ændringsforslag til punkt 2 i forslaget. Forslagsstiller ville gerne have at man kunne tilmelde 3 køretøjer pr. lejemål i stedet for 2. Der var 16 der stemte for og resten stemte imod, så forslaget blev ikke vedtaget.

 

Herefter kom hele forslaget om p-licensordningen til afstemning. Der var 8 der stemte imod forslaget og resten stemte for, så forslaget blev vedtaget med stort flertal.

 

Baldersbo vil nu i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og Din Parkering udarbejde det endelige projekt, som vi håber kan starte omkring 1. februar 2020.

 

Alle beboere vil blive grundig informeret om, hele ordningen, og om hvordan man skal forholde sig med registrering etc.

 

Jan Lildrup takkede for det store fremmøde og håbede at se lige så mange til vort næste årsmøde, og han afsluttede mødet kl. 20.40

 

Referent: Ole Pedersen                                                   Dirigent: Jan Lildrup


NY PARKERINGSORDNING I AFDELING 5


Som det fremgår af ovenstående mødereferat, blev vor nye p-licensordning vedtaget.


P-licensordningen træder i kraft om aftenen den 23. februar 2020 kl. 00.00


DinParkering har uddelt


Information om samarbejdet i forbindelsemed parkeringsservice fra DinParkering.


hvor alle nødvendige oplysninger er medtaget. Husk at tilmelde jeres biler til ordningen, og husk at følge reglerne generelt, da I eller jeres gæster ellers vil blive afkrævet en P-afgift på kr. 795.  


Med denne p-licens ordning håber Baldersbo og afdelingsbestyrelsen, at der bliver ordnede forhold på vore parkeringspladser, og at der bliver plads til vore beboeres biler på parkeringspladserne. Der er dog ingen garanti for at der er p-pladser nok, men den uvedkommende parkering af køretøjer udefra vil garanteret ophøre, og det alene frigiver en del parkeringspladser til os. SPIS SAMMEN


Onsdag den 20. november 2019 afholdt afdelingsbestyrelsen endnu en "SPIS SAMMEN" aften i Beboerhuset Malmparken. Ca. 40 forventningsfulde beboere inclusive et barn havde tilmeldt sig til en hyggelig aften, og de blev ikke skuffet.

 

Formanden for afdelingsbestyrelsen Jan Lildrup bød velkommen og fortalte hvordan aftenen skulle forløbe, hvorefter buffeten blev åbnet.

 

Der blev serveret dampet laksefilet med dampede grøntsager og små kartofler og en lækker hollandaise sauce. Hertil blev der drukket hvidvin, øl eller vand.

 

Bagefter blev der serveret kaffe og the med en lækker æbletærte og bid chokolade.

 

Maden var igen tilberedt af vor dygtige kok Else Lildrup der havde Helle Markvardsen og sin mand Jan Lildrup som køkkenhjælp, og det er et usædvanligt godt team. De fik mange rosende ord af de fremmødte som gav klart udtryk for, at de håbede at disse hyggelige aftener ville blive fortsat.

 

Under og efter maden blev der rigtig snakket ved de forskellige borde, og det var dejligt at se, hvordan de tilstedeværende hyggede sig, og der er sikkert nogen der har fået nærmere kontakt med beboere, de kun har sagt hej til tidligere.

 

Det var en rigtig god oplevelse for alle de fremmødte, også for de bestyrelsesmedlemmer og deres koner, der havde hjulpet til i køkkenet og med mange andre gøremål, de skal også have tak fordi de stiller op, når afdelingsbestyrelsen laver arrangementer.

 

Til foråret vil der igen blive arrangeret en Spis Sammen aften, men der kommer mere information senere.

 

ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DEN 12. SEPTEMBER 2019

 

REFERAT

 

Der var fremmødt i alt 57 inklusive bestyrelsen og repræsentanter fra Baldersbo.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til årsmødet, hvorefter vi gik videre til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1: valg af dirigent, Lene Rasmussen fra hovedbestyrelsen blev foreslået og valgt.

 

Punkt 2: Valg af mødesekretær, Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3: valg af stemmeudvalg,  Pia, Carsten og Steen blev valgt.

 

Punkt 4: Formandens beretning: Formand Jan Lildrup fortalte, at beretningen var blevet husstandsomdelt, og spurgte om det var nødvendigt at læse den op. Det var det ikke, men der var spørgsmål til nogle af punkterne. Spørger (herefter sp.) spurgte om parkeringsordningen ved plejehjemmet. Jan Lildrup forklarede problemerne med parkering i Skovlunde nu og i fremtiden. Søren Christiansen forklarede forløbet med etablering af p pladserne ved flagstangen ud for gård 2 som blev vedtaget på sidste årsmøde. Den nye entreprenør er blevet gjort bekendt med hvad der er vedtaget og fået at vide, at Baldersbo kræver kr. 200.000 til et kunstprojekt i afdeling 5, hvis projektet skal gennemføres. Da byggeriet på posthus grunden ikke kan skaffe nok parkeringspladser på anden måde, regner Søren med, at aftalen falder på plads. Kommunens plan chef er involveret, og Baldersbo regner med at ordningen godkendes. Når etablering af en P-licens ordning i afdeling 5, er blevet behandlet grundigt af Baldersbo og afdelingsbestyrelsen, vil beboerne blive indkaldt til et møde og forslaget blive forelagt beboerne til afstemning. Sp. Hvorfor mangler der p pladser i området udenfor afdeling 5? Der blev svaret på spørgsmålet, bl.a. med at alle boligafdelinger i området enten har eller vil få en P-licens ordning, så vi kan ikke undgå at lave en sådan aftale, hvis vi vil have p muligheder i fremtiden. Sp. Hvad med fliserne på p pladsen ved gård 1. Jesper Jurik fortalte, at det ikke var almindelige betonfliser, men granit fliser som midlertidig er taget op på grund af byggeriet, de vil naturligvis blive lagt tilbage når byggeriet er klar. Fliserne optager i øvrigt ingen p pladser, da de ligge hvor ejendomsfunktionærerne tidligere kørte ind med bl.a. græsslåmaskinen. Sp. Fæld træerne foran stationen, svar: det har vi ikke noget med at gøre! Parkering af varevogne tages op, når vi skal have en p licens ordning, men Søren Christiansen lover bedre forhold for beboerne. Sp. Hvordan med parkeringsforholdene foran lægerne i gård 2, må man parkere på handicappladsen? Søren, nej det må man kun hvis man har et blåt handicapskilt, og man kan ikke købe p. pladser! Søren forklarede lidt om p. licensordningen i afdeling 9 som træder i kraft her i efteråret. Den ordning vil vi skele til i afdeling 5, men vi vil selv vælge den ordning der er mest smidig for vore beboere. Sp. Hvornår kommer der igen en gynge i gård 2, Jesper Jurik: gyngen er bestilt og den bliver monteret i midten af november, men der er mangel på gynger efter den frygtelige ulykke i Ballerup!

 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

 

Herefter skulle der have været en lille pause, men da mødet forløb hurtigere end forventet udskød vi pausen lidt.

 

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget for 2020.  Søren Christiansen gennemgår posterne på det fremsendte budget og fortæller at huslejen vil blive sat ned med 1,5% og varmebidraget med 5% i 2020. Sp. Hvad med vandmåler? Søren det er ikke rentabelt at montere vandmålere på den nuværende gamle installation, men når vi skal have moderniseret vore badeværelser og udskiftet rørene, er det et lovkrav at der monteres vandmålere. Hvornår det bliver vides endnu ikke, da der har været et byggeboom med dyre håndværkerpriser, men når trykket letter bliver projektet taget op. Søren forklarede lidt om ændring af vandforbruget i afdeling 9 efter montering af vandmålere. Jens Villads Jensen gennemgik forskellige punkter på vedligeholdelseskontoen. Søren Christiansen fortalte at de spare foranstaltninger der er påkrævet lovmæssigt, er så godt i gang i afdeling 5, at vi allerede har nået målsætningen, og at afdelingen derfor anvendes som måleenhed for andre boligafdelinger i Danmark.

 

Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Pause: Else Lildrup havde fremtryllet en vidunderlig hummersuppe med grøntsager og krebsehaler, hvor til der blev serveret øl eller vand. Else fik rigtig megen ros for suppen, og de beboere der ikke var mødt op til årsmødet gik glip af noget!

 

Punkt 6: Indkomne forslag:

 

Forslag nr. 1: omhandlede rådighedsbeløbet til afdelingsbestyrelsens arbejde. Forslagsstilleren var ikke til stede, men Søren Christiansen gjorde opmærksom på, at rådighedsbeløbet var blevet godkendt i budget forslaget. Hjemmesiden bliver styret og fulgt op af Ole P. i afdelingsbestyrelsen, og den skal ikke være et debatforum for beboerne, men et sted hvor man hele tiden kan få relevante oplysninger om afdeling 5.

 

Forslag nr. 2: Preben Rubæk havde stillet forslaget og fremførte det selv. Søren synes, at det er et sympatisk forslag, men der er ikke plads nok til hverken rollatorer eller kørestole, ligesom der heller ikke er mulighed for at montere en elevator der starter ved indgangs døren. En udendørs elevator er heller ikke en fornuftig mulighed som kan lade sig gøre, så Søren foreslår, at der stemmes nej til forslaget. Der er 2 stemmer for og rsten imod, så forslaget er faldet.

 

Forslag nr. 3: handlede om nedlæggelse af affaldsskakterne i entreen. Søren svarede, at skakten er en integreret del af konstruktionen, og det er ikke muligt at fjerne den. Der var ingen der stemte for forslaget, så det faldt.

 

Punkt 7: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Jan Lildrup, Daniel Arp og Bo Markvardsen var på valg. Jan og Bo stillede op til genvalg, og Steen Wennerberg og Preben Rubæk stillede op til valg så der skulle være kampvalg.

     

      Jan Lildrup fik 76 stemmer og blev valgt

      Bo Markvardsen fik 80 stemmer og blev valgt

      Steen Wennerberg fik 76 stemmer og blev valgt

      Preben Rubæk fik 10 stemmer

 

Else Lildrup og Preben Rubæk blev valgt som suppleanter

 

Punkt 8: eventuelt. Sp. De store nye vaskemaskiner er meget store for enlige der ”klatvasker”, vi savner den lille chancemaskine. Søren, de nye maskiner vejer tøjet og tilpasser sæbe og vand til mængden, så de er meget økonomiske at bruge, også ved klatvask. Sp. Strygerullen er dyr i brug, især hvis man kommer ned til en kold rulle. Søren prisen er regnet ud efter et totalforbrug af rullen. Sp. Ville gerne rose ejendomsfunktionærerne, de holder vort område flot. Det var Søren selvfølgelig glad for at høre, og han synes også at afdeling 5 fremstår som en velholdt afdeling. Sp. Hvordan skal vi forholde os med vandforbruget, efter at der er konstateret legionella i afdelingen. Søren svarer, at Baldersbo er meget omhyggelig med de undersøgelser der er i gang og melder ud så snart der er nyt i sagen. Søren beder beboerne være opmærksomme på eventuelle symtoner. Der er 1 person der er ramt af legionella, men det er ikke sikkert han har fået det i sin lejlighed i afdeling 5.Sp. jeg kan ikke bruge eftervarmen på strygerullen. Søren, det kan den næste bruger så!

 

Formand Jan Lildrup afsluttede mødet og takkede de fremmødte for deltagelsen og gjorde samtidig opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen planlægger en ny ”spis sammen” aften i november måned. Der vil blive fremsendt information om dette arrangement senere.

 

Mødet blev afsluttet kl. 21.45

 

Referent: Ole Pedersen                                                         Dirigent: Lene Rasmussen

 

 

 

 

FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2018 – 2019

FOR AFDELING 5 OG FÆLLESHUSET MALMPARKEN

 

Beretningen omhandler de forskelligartede emner og opgaver der i det forløbne år har været til diskussion i Afdelingsbestyrelsen.

 

  1. På sidste årsmøde blev beboerne orienteret om planen angående renovering og modernisering af vaskerierne i vor afdeling. Afdelingsbestyrelsen og direktion var på besøg hos Miele der viste og demonstrerede de sidste nye modeller indenfor vaskemaskiner, tørretumblere og linnedruller. Med den viden, var det et nemt valg, at vælge det der fremtidssikrer vore vaskerier. Når denne beretning skrives, mangler kun gård 1 at blive gjort færdig.

 

  1. På grund af en dybt tragisk ulykke på en legeplads, var Baldersbo nødsaget til øjeblikkelig at afmontere gynger og lukke legepladser i Baldersbos afdelinger. Tragedien blev behandlet af Baldersbo på en professionel og informativ måde, så pressen og vi beboere løbende blev orienteret. Der er nu tegnet en serviceaftale med et uafhængigt ekspertfirma der løbende kontrollerer alle vores legepladser.

 

  1. Vi bor i et velplejet og grønt miljø, hvor der er lagt vægt på, at beplantningen skal være dekorativ, men den skal også være til at vedligeholde, uden at det tynger for meget i budgettet. Vi og resten af afdelingerne i Baldersbo har nu igennem en længere periode gjort brug af robotter til at vedligeholder vore græsarealer. I disse bestræbelser har vi måske glemt, at et attraktivt grønt miljø også skal byde på mangfoldighed, og netop det optager Ballerup Kommune så meget, at man vil forsøge, i samarbejde med boligselskaberne, at skabe en bedre biodiversitet til glæde for insekter og mennesker.

 

  1. Den længe ventede udvidelse af parkeringspladsen ved Ringtoften 1 – 5, ser nu ud til at kunne starte, da Baldersbo senest har modtaget et konkret forslag til etablering af ekstra P-pladser helt uden økonomiske udgifter for os lejere. Boligafdelingerne som er vore naboer har, eller er tæt på at indføre forskellige P-ordninger, og alle erfaringer viser at problemet med fremmed eller uhensigtsmæssig parkering dermed rykker til naboen, som her er afdeling 5. Vi i afdelingsbestyrelsen vil meget snart begynde en sondering af de forskellige muligheder der findes uden udgifter for os. En sådanne undersøgelse vil taget rigtig lang tid, men ingen, absolut ingen beslutninger vil blive taget uden at beboerne i Afdeling 5 har taget stilling til en evt. P-ordning ved en afstemning der så vil blive afholdt i Fælleshuset Malmparken.

 

  1. I juni måned have vi et ”Spis sammen” arrangement i Fælleshuset Malmparken. Vi var det maximale antal personer til en hyggelig aften, og ud fra de tilkendegivelser vi på dagen og efterfølgende har oplevet, har vi besluttet at gentage arrangementet i november måned, og hvis interessen er der, gerne fast ud i fremtiden.

 

  1. Fælleshuset er blevet et meget eftertragtet sted at holde fester og andre arrangementer der kræver lidt ekstra plads, og jeg vil opfordre til, at man så hurtigt som muligt, henvender sig med sine ønsker, når man har en ide om et arrangement.

 

  1. Vi bor i den måske bedste afdeling i Baldersbo, og det gør vi også i fremtiden, hvis vi husker at tage hensyn til hinanden. Det at bo mange sammen, kræver at vi alle i vores dagligdag overholder de regler, vi på årsmøder selv har vedtaget. Det kan være at man parkerer hensynsfuldt, bruger den næste affaldscontainer og ikke ”taber” affald andre steder end i de opsatte affaldsbeholdere. Jeg kan her henvise til vor Husorden.

 

  1. Til slut vil vi i afdelingsbestyrelsen takke alle de ansatte i Boligselskabet BALDERSBO, de er med til at gøre det muligt at fastholde påstanden, at afdeling 5 er ”ET GODT STED AT BO”.

 

  1. En speciel tak til de mennesker der dagligt arbejder i vor boligafdeling og holder boliger og omgivelser i en eksemplarisk velholdt stand. Det arbejde udfører de uanset vind og vejr, og fortjener den dybeste respekt

 

 

AFDELINGSBESTYRELSEN Afd.5.

Jan Lildrup – Formand

Skovlunde den 1. september 2019.