Husorden


Husorden

Husordenen er en samling af forslag der er vedtaget på de årlige beboermøder. Det er således beboerne selv der er ansvarlige for, hvilke regler der forelægges og eventuelt vedtages, og at vor husorden bliver overholdt.


Husordenen sørger for, at vi har nogle meget gode forhold både inde og ude i afdeling 5, hvilket er meget vigtigt for trivslen i dagligdagen.


Hvis man har forslag til husordenen, skal disse efter bestemte regler, afleveres til afdelingsbestyrelsen inden beboermødet, og de vil så blive debateret på mødet og sendt til afstemning. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det blive medtaget i en revideret husorden, som efterfølgende bliver omdelt til alle lejemål.


Da ingen af de fremsendte forslag til ændringer i husordenen, der var fremsendt til det årlige beboermøde i 2017, blev vedtaget, er den nuværende husorden stadig gældende. Brug den, den er et godt redskab, hvis der er noget du er i tvivl om i hverdagen!